Kronična limfocitna leukemija (KLL)

KroHem : Radna skupina za KroničnU limfocitnU leukemijU (KLL)

Prof.dr.sc. Vlatko Pejša (KB Dubrava, Zagreb), voditelj

 

SMJERNICE:

 

 

  • Na sastanku Radne skupine KROHEM-a za kroničnu limfocitnu leuklemiju
    (Voditelj prof. dr. sc. Vlatko Pejša) održane u Splitu 22. veljače
    2019. prihvaćene su izmjene/dopune smjernica koje su rezultat
    prezentacije voditelja skupine i rasprave s konsenzusom većine članova
    Radne skupine: KROHEM v1. 2019