KroHem : Radna skupina za KroničnU limfocitnU leukemijU (KLL)
  • Prof.dr.sc. Vlatko Pejša (KB Dubrava, Zagreb), voditelj
Analiza TP53 mutacijskog statusa:

 

 

 
testiranje mutacijskog statusa IGHV bolesnika s KLL:
SMJERNICE: