Kronična limfocitna leukemija (KLL)

KroHem : Radna skupina za KroničnU limfocitnU leukemijU (KLL)
  • Prof.dr.sc. Vlatko Pejša (KB Dubrava, Zagreb), voditelj

 

testiranje mutacijskog statusa IGHV bolesnika s KLL:

 

SMJERNICE: