• Radna skupina za Multipli mijelom
  – voditelj: Prim.dr. Sandra Bašić Kinda
 • Radna skupina za akutne leukemije
  – voditelj: Prim.dr. Ranka Serventi-Seiwerth
 • Radna skupina za mijelodisplastični sindrom
  – voditelj: Prof.dr.sc. Slobodanka Ostojić-Kolonić
 • Radna skupina za kroničnu mijeloičnu leukemiju
  – voditelj: Prim.dr. Dubravka Sertić
 • Radna skupina za kroničnu limfocitnu leukemiju
  – voditelj: Prof.dr.sc. Vlatko Pejša
 • Radna skupina za limfome
  – voditelj: Prof.dr.sc. Igor Aurer
 • Radna skupina za Ph(-) mijeloproliferativne neoplazme
  – voditelj: Prof.dr.sc. Rajko Kušec
 • Radna skupina za bolesti hemostaze i tromboze
  – voditelj: Prof.dr.sc. Ana Boban
 • Radna skupina za pedijatrijsku hematologiju
  – voditelj: Prof.dr.sc. Ernest Bilić
 • Radna skupina za hematopatologiju
  – voditelj: Prof.dr.sc. Slavko Gašparov
 • Radna skupina za benigne hematološke bolesti
  – voditelj: Prof.dr.sc. Dražen Pulanić
 • Radna skupina za potpornu terapiju u hematologiji
  – voditelj: Prof.dr.sc. Toni Valković
 • Radna skupina za laboratorijsko-dijagnostičku hematologiju
  – voditelj: Prof.dr.sc. Renata Zadro
 • Radna skupina za transplantaciju matičnih stanica
  – voditelj: Prof.dr.sc. Radovan Vrhovac