Obavijest o potpori namijenjenoj za sudjelovanje na kongresu: 5th SIOP Europe Annual Meeting, 13-17. svibanj 2024., Milan, Italija

Hrvatska kooperativna grupa za hematološke bolesti – KROHEM objavljuje natječaj za dodjelu4 (četiri) edukativne potpore za sudjelovanje na Kongresu: 5th SIOP Europe Annual Meeting,koji će se održati od 13-17. svibnja 2024, u Milanu.Edukativna potpora uključuje troškove kotizacije, smještaja i puta za navedeni stručni skup.Minimalni uvjeti za prijavu za natječaj su …