TKO SMO MI?

KroHem je nevladina znanstveno-strukovna udruga koja okuplja stručnjake iz područja hematologije iz zemlje i svijeta. Upisom u Registar udruga Republike Hrvatske 17. studenog 2006., KroHem službeno počinje djelovati kao udruga.

Ciljevi udruge

 • unaprijeđenje liječenja hematoloških bolesnika i
 • provođenje istraživačkih programa.

U tu svrhu, KroHem provodi sljedeće aktivnosti:

 • prikupljanje stručne, financijske i materijalne pomoći kojima se podupiru
  istraživački programi na području dijagnostike i liječenja hematoloških bolesti,
 • predlažemo programe i dajemo inicijative zdravstvenim ustanovama u vezi poboljšanja
  istraživačkog rada na području etiologije, terapije i liječenja hematoloških bolesti,
 • promicanje suvremenih znanstvenih dostignuća i znanja na području dijagnostike i liječenja
  hematoloških bolesti kroz organizaciju seminara, predavanja i simpozija,
 • predlaganje promjena zakonskih propisa vezanih za problematiku hematoloških bolesti
  nadležnim državnim institucijama,
 • publikacija radova, časopisa i ostalih prigodnih sadržaja.

Članstvo u udruzi

Članovi KroHema su liječnici hematolozi, internisti i pedijatri koji se bave hematologijom, te svi djelatnici visoke stručne spreme koji izravno sudjeluju u dijagnostici i liječenju hematoloških bolesti. Članovi su također i liječnici na specijalizaciji iz interne medicine/hematologije, te znanstveni novaci na projektima iz područja hematologije.