Više o članstvu

lanovi KroHema su liječnici hematolozi, internisti i pedijatri koji se bave hematologijom, te svi djelatnici visoke stručne spreme koji izravno sudjeluju u dijagnostici i liječenju hematoloških bolesti. Članovi su također i liječnici na specijalizaciji iz interne medicine/hematologije, te znanstveni novaci na projektima iz područja hematologije.

Tipovi članstva u KroHemu su:

  • redovni
  • pričuvni
  • izvanredni

Postupak provedbe izbora u članove KROHEM-a
(Čl.15. Statuta KroHema)

Izbor u članove KROHEM-a provodi se jednom godišnje početkom godine na sastanku UO (u siječnju svake godine). Izbor se provodi na slijedeći način:

  • temeljem kriterija tajnica KROHEM-a predlaže Predsjedniku nove članove KROHEM-a. istodobno tajnica KROHEM-a predlaže Predsjedniku KROHEM-a produljenje statusa člana za prije izabrane članove, ako i dalje udovoljavaju kriterijima izbora za člana.
  • Predsjednik KROHEM-a na sastanku Upravnog odbora (UO) predlaže listu novih članova, kao i listu članova kojima se produljuje status za sljedeću godinu. istodobno obrazlaže razloge zbog kojih su neki od članova izgubili status člana ili su predloženi za drugačiju statusnu razinu članstva.
  • UO potvrđuje listu članova za narednu kalendarsku godinu i ima pravo nadopuniti, odnosno mjenjati listu

Za više informacija o članstvu obratite se tajništvu Udruge.

Preuzmite obrazac zamolbe za učlanjenje.

Prava i obveze, te kriteriji za izbor u člana KroHema propisani su Statutom KroHema.