Odbor za javna priznanja Grada Zadra, na prijedlog bolesnika, donio je odluku da se
Hematološkom odjelu Opće bolnice Zadar dodijeli priznanje za 2022. godinu, Grb grada
Zadra. Čestitamo dr Martini Morić Perić, dr Ivanu Zekanoviću i ostalim djelatnicima odjela
na ovom priznanju koje je utoliko vrijednije što je dodijeljeno na poticaj pacijenata.