Jesenski sastanak KroHema, Hotel Trakošćan, 4. – 6. studenog 2021.

Poštovani članovi i dragi suradnici,

jesenski sastanak KroHema će se održati od 4. do 6. studenog 2021. godine u hotelu Trakošćan.

Sastanak će biti organiziran uživo ako epidemiološke mjere budu to dozvoljavale.