Krajem veljače 2021. u KBC Split je napravljena prva autologna transplantacija krvotvornih matičnih stanica 62-godišnjoj bolesnici s multiplim mijelomom.

U splitu se o transplantaciji razmišlja više od 20 godina kada je donacijom Udruge leukemije i limfomi nabavljen protočni citometar. Početkom 2008. je na inicijativu tadašnjeg ravnatelja pod vodstvom prof. dr. sc. Borisa Labara osnovan multidisciplinarni tim za provođenje projekta transplantacije te se pristupilo nabavi opreme i uređenju hematološkog odjela. Nakon što su 2011. ispunjeni tehnički i kadrovski uvjeti, uključujući edukaciju osoblja u KBC Zagreb, Ministarstvo zdravstva je izdalo rješenje za početak provođenja transplantacije. Tada su se pojavili tehnički nedostaci u prostoru Odjela za transfuziju, a rješavanje toga problema nije bilo jednostavno kako je u početku izgledalo. Također tijekom godina zahtjevi u pogledu prostora i opreme postajali su sve stroži što je zahtijevalo dodatna sredstva i vrijeme.

Prije nekoliko godina nova uprava KBC Split pristupila je ostvarenju projekta transplantacije uz veći entuzijazam uprave i djelatnika te je obnovljena oprema i ponovno provedena edukacija osoblja hematologije i transfuziologije u KBC Zagreb.

U listopadu 2021. dobiveno je odobrenje za provođenje transplantacije te je prva bolesnica primljena radi prikupljanja matičnih stanica, ali postupak nije proveden zbog infekcije virusom SARS-Cov-19. Nakon toga su tijekom siječnja i veljače dvjema bolesnicama s multiplim mijelomom prikupljene matične stanice, a prvoj od njih napravljena je reinfuzija 23. 2. 2021. Bolesnica je u dobrom stanju otpuštena iz bolnice. Postupci su obavljeni uz konzultacije hematologa i transfuziologa iz KBC Zagreb.

Planiramo provoditi 10-15 transplantacija godišnje, a u ovom trenutku ograničavajući nam je čimbenik postojanje samo 2 sterilne jedinice, koje koristimo i za liječenje drugih hematoloških bolesnika.