Nove smjernice za liječenje KLL-a

  • Na sastanku Radne skupine KROHEM-a za kroničnu limfocitnu leuklemiju
    (Voditelj prof. dr. sc. Vlatko Pejša) održane u Splitu 22. veljače
    2019. prihvaćene su izmjene/dopune smjernica koje su rezultat
    prezentacije voditelja skupine i rasprave s konsenzusom većine članova
    Radne skupine: KROHEM v1. 2019