Bilten Krohema

 • Glavni urednik: Doc.dr.sc. Dražen Pulanić, dr. med.
 • Tajnica uredništva: Dr. sc.Lana Desnica, dr.med.

 • ISSN: 1847-2273
 • Polugodišnjak

 • Urednički odbor:
 • Doc.dr.sc. Dražen Pulanić, dr. med. (KBC Zagreb)
 • Prof.dr.sc. Srđana Čulić, dr. med. (KBC Split)
 • Inga Mandac, dr.med. (KB Merkur)
 • Vlatka Čuljak, dr.med. (KBC Osijek)
 • Mario Piršić, dr.med. (KB Dubrava)
 • Ivan Host, dr.med. (KBC Rijeka)
 • Dr. sc. Lana Desnica, dr. med. (KBC Zagreb), tajnica uredništva
Bilten Krohema, Svibanj, 2017. Vol. 9, Br. 1
Sadržaj:
 • Hrvatske smjernice za liječenje multiplog mijeloma
  Sandra Bašić-Kinda, Josip Batinić, Dražen Pulanić, Toni Valković, Delfa Radić-Krišto, Inga Mandac Rogulj, Njetočka Gredelj-Šimec, Mario Piršić, Igor Aurer, Damir Nemet
  Bilten Krohema. Svibanj, 2017; 9 (1):3-14.
 • Značenje citomorfološke dijagnostike u sklopu tima za akutne leukemije
  Koraljka Gjadrov Kuveždić, Sunčica Ries, Jasenka Antulov, Romina Kanić, Lucija Beljan
  Bilten Krohema. Svibanj, 2017; 9 (1):14-16.
 • Registar invazivnih mikoza – projekt kandida
  Alen Ostojić, Radovan Vrhovac
  Bilten Krohema. Svibanj, 2017; 9 (1):16-18.
 • Prognostička vrijednost i dinamika cirkulirajuće mikroRNA u visokorizičnom mijelodisplastičnom sindromu liječenom 5-azacitidinom
  Inga Mandac Rogulj, Mirjana Mariana Kardum Paro, Vibor Milunović, Martina Bogeljić Patekar, Ana Planinc-Peraica, Marko Martinović, Goran Rinčić, Ika Kardum-Skelin, Biljana Jelić Puškarić, Gordana Kaić, Zoran Šiftar, Slobodanka Ostojić Kolonić
  Bilten Krohema. Svibanj, 2017; 9 (1):18-21.
 • Imuna trombocitopenija prije kronične mijelomonocitne leukemije - poveznica?
  Zdravko Mitrović, Rajko Kušec
  Bilten Krohema. Svibanj, 2017; 9 (1):21-23.
 • Očuvanje fertiliteta u hematoloških bolesnika
  Ana Zelić Kerep
  Bilten Krohema. Svibanj, 2017; 9 (1):23-27.
 • Transplantacija od poluidentičnog darivatelja – iskustva KBC Zagreb
  Nadira Duraković
  Bilten Krohema. Svibanj, 2017; 9 (1):27-30.
 • Uloga gena HLA-DPB1 u transplantaciji krvotvornih matičnih stanica
  Marija Maskalan, Marija Burek Kamenarić, Ranka Serventi-Seiwerth, Katarina Štingl Janković, Mirta Mikulić, Renata Žunec, Nadira Duraković, Zorana Grubić
  Bilten Krohema. Svibanj, 2017; 9 (1):30-36.
 • Daljnji razvoj multidisciplinarnog tima za kroničnu bolest presatka protiv primatelja KBC Zagreb – novi projekt
  Dražen Pulanić, Lana Desnica, Ranka Serventi-Seiwerth, Marinka Mravak-Stipetić, Ervina Bilić, Romana Čeović, Nadira Duraković, Zinaida Perić, Lucija Kraljević, Ernest Bilić, Ines Bojanić, Sanja Mazić, Igor Petriček, Dina Ljubas, Tamara Vukić, Tajana Klepac Pulanić, Branimir Ivan Šepec, Marko Barešić, Irena Karas, Ljubica Rajić, Toni Matić, Davorka Dušek, Magdalena Grce, Lejla Kurić, Antonija Babić, Violeta Rezo Vranješ, Zlatko Giljević, Milan Milošević, Ivana Ilić, Renata Zadro, Drago Batinić, Radovan Vrhovac, Steven Živko Pavletić, Damir Nemet
  Bilten Krohema. Svibanj, 2017; 9 (1):36-39.
 • Fibrilacija atrija kao komplikacija liječenja ibrutinibom
  Nikola Bulj, Goran Rinčić
  Bilten Krohema. Svibanj, 2017; 9 (1):39-42.
 • Zbrinjavanje krvarenja u bolesnika na direktnim oralnim antikoagulansima
  Marijo Vodanović, Dražen Pulanić, Ana Boban, Silva Zupančić Šalek
  Bilten Krohema. Svibanj, 2017; 9 (1):42-47.
 • Kalendar predstojećih hematoloških skupova
  Vlatka Periša
  Bilten Krohema. Svibanj, 2017; 9 (1):47-47.
Bilten Krohema, Studeni, 2016. Vol. 8, Br. 2
Bilten Krohema, ENG, September, 2016. Vol. 1, Br. 1
Bilten Krohema, Travanj, 2016. Vol. 8, Br. 1
Bilten Krohema, Studeni, 2015. Vol. 7, Br. 2
Bilten Krohema, Svibanj, 2015. Vol. 7, Br. 1
Bilten Krohema, Svibanj, 2014. Vol. 6, Br. 1
Bilten Krohema, Svibanj, 2013. Vol. 5, Br. 1
Bilten Krohema, Studeni, 2012. Vol. 4, Br. 2
Bilten Krohema, Svibanj, 2012. Vol. 4, Br. 1
Bilten Krohema, Listopad, 2011. Vol. 3, Br. 2
Bilten Krohema, Svibanj, 2011. Vol. 3, Br. 1
Bilten Krohema, Listopad, 2010. Vol. 2, Br. 2
Bilten Krohema, Svibanj, 2010. Vol. 2, Br. 1
Bilten Krohema, Listopad, 2009. Vol. 1, Br. 2
Bilten Krohema, Ožujak, 2009. Vol. 1, Br. 1
Pristup ZAŠTIĆENIM SADRŽAJIMA: (NAPOMENA: ovaj login je samo za pristup zaštićenim sadržajima na linku dolje, ne i za registre Krohema)Korisničko ime:


Zaporka:

Impressum i Uvjeti korištenja

Impressum

Internetske stranice Hrvatske kooperativne grupe za hematološke bolesti - KroHem
www.krohem.hr

Predsjednik udruge:
prof.dr.sc. Igor Aurer, dr.med.

Tajnica udruge:
Gđa. Dijana Perčin, bacc.oecc.

Kontakt:
Buzinski prilaz 10
HR-10010 Zagreb, Hrvatska
OIB: 64558417758
Tel/Fax: +385 (0)1 4555 155
krohem@gmail.com

webmaster i IT sektor: Robert Kufner, bacc. ing. informatike
kontakt: rkufner.krohem@gmail.com

Uvjeti
korištenja

Svi sadržaji objavljeni na KroHemovom webu vlasništvo su KroHema ili fizičkih ili pravnih osoba koje su KroHemu dale pristanak na objavljivanje tih materijala. Prilikom objave i korištenja materijala s javnog weba KroHema, treće osobe su dužne na mediju na kojemu koriste materijale navesti KroHem (www.krohem.hr) kao izvor.

Svaki oblik reprodukcije ili distribucije slika i tekstova sadržanih na ovim web stranicama u komercijalne svrhe dozvoljeno je samo uz prethodno pismeno odobrenje vlasnika autorskih prava.

KroHem nastoji informacije na ovim stranicama održavati točnim i potpunim, ali ne isključuje mogućnost pogreške. KroHem ne preuzima odgovornost za istinitost i potpunost sadržaja stranica vanjskih linkova.

KroHem ne snosi odgovornost za eventualnu štetu na računalu nastalu preuzimanjem datoteka s ovog weba ili s internetskih stranica do kojih čitatelji dođu putem linka s ovog weba.

KroHem zadržava pravo izmjene sadržaja web stranice te uvjeta korištenja bez prethodne najave u bilo kojem trenutku.Nike Air Max 90 Ultra 2.0 Flyknit,Air Max 90,Air Max 95 Sneakers,Adidas Yeezy 350 Boost V2,Yeezy 750 Boost Schuhe,Adidas Zestra